Stichting het Geitenweitje zet zich ook in op het gebied van educatie (advies en ondersteuning) op het gebied van Dierenwelzijn.

Wat is nou dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is een heel groot begrip, dit kan door ieder anders worden ingevuld. Toch staan hier vaak drie aspecten centraal; gezondheid (de lichamelijke/ fysieke gesteldheid van een dier), gevoel en gedrag. Samengevat als de 3 G's. Deze drie aspecten overlappen elkaar en zijn met elkaar verbonden, samen zorgen zij namelijk voor een bepaalde kwaliteit van leven. Dierenwelzijn omvat daarom zowel mentale gezondheid (hoe voelt een dier zich en hoe gedraagt deze zich) als fysieke gezondheid.

Regels voor het houden van dieren:

Aan de hand van 'De Vijf Vrijheden', samengesteld door de Britse Farm Animal Welfare Council, zijn er voorwaarden vastgesteld onder wie dieren gehouden zouden mogen worden. Deze luiden als volgt:

  1. Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er dient sprake te zijn van preventie, een snelle diagnose en behandeling.
  2. Dieren zijn vrij van dorst en/of honger. Er dient gemakkelijk toegang te zijn tot vers water en voedsel.
  3. Dieren zijn vrij van ongemak. Een geschikte leefomgeving/ comfortabele rustplaats inclusief onderdak is hierin vereist.
  4. Dieren zijn vrij van angst en stress. Er dient sprake te zijn van zorg en behandelingen om mentaal lijden te voorkomen.
  5. Dieren zijn vrij 'normaal' gedrag te vertonen. Er dient sprake te zijn van voldoende leefruimte, goede voorzieningen en gezelschap in soortgenoten.

De vijf vrijheden zijn al lange tijd leidend in het dierenwelzijnsbeleid, ook geven zij richting in het denken over dierenwelzijn. In Nederland zijn de regels rond het houden van dieren verwerkt in de 'Wet Dieren' (de welzijnswet voor dieren). In deze wet worden ook bepaalde diersoorten beschermd die niet (mogen) worden gehouden.

 

Stichting het Geitenweitje zet zich ook in voor dierenwelzijn op lokaal gebied. In de onderstaande blog kan je hier meer over lezen.

 

Een huisdier tegen eenzaamheid

Medio Juni vroeg een inwoner van Laren Anne-Marie te helpen bij het nagels knippen van zijn hondje. Uiteindelijk bleken er een aantal zaken te zijn die aandacht behoefde. Door de inzet van onze stichting heeft dit hondje medische zorg ontvangen en is er door het baasje een oproep gedaan naar Versa Welzijn om vrijwilligers te werven die zijn hondje uit kunnen laten. Dit zijn zulke mooie situaties waarbij alle partijen heel gelukkig worden!

Lees meer »