Hoe kunt u helpen?

Met uw steun kunnen we een blijvend thuis bieden aan dieren die om wat voor reden dan ook (handicap, ziekte of gedragsproblemen) niet meer in onze maatschappij passen. Hier krijgen deze dieren alle liefde en zorg om een mooi leven te leiden. 

Stichting Het Geitenweitje is voor inkomsten volledig afhankelijk van adoptanten en donateurs. We ontvangen géén subsidie. We zijn daarom erg blij met alle donaties, zodat we onze dieren een blijvend thuis kunnen blijven bieden.

Namens alle dieren die wonen bij Het geitenweitje, bedankt!