De stichting heeft tot doel (landbouw)huisdieren die opgevangen moeten worden omdat de eigenaar niet meer voor ze kan zorgen, medische zorg nodig hebben of oud zijn, een fijne nieuwe en permanente plek te bieden (klein schalige opvang). Zo kunnen ze bij Stichting Het geitenweitje rustig oud worden.

Welke manieren van opvang bieden wij aan:

  • Eigenaren kunnen volledige afstand van hun dier doen, dan wordt de stichting eigenaar van het dier.
  • Eigenaren kunnen hun dier onderbrengen op de stichting, dit houdt dat de eigenaar, eigenaar blijft, de medische kosten voor het dier betaald en een maandelijkse donatie doet voor het voer en huisvesting.
  • Ook biedt de stichting logeerplekken aan, dit kan zijn wanneer mensen op vakantie gaan of tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen.
  • Ook kan de stichting benadert worden als u dier tijdelijk medische zorg nodig heeft en u hier hulp bij nodig heeft. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de bovenstaande opvang mogelijkheden neem dan contact met ons op. Dit kan via 

06-30782104 of mail naar info@hetgeitenweitje.nl