Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen Bestuurslid

Dierenbeheer

Anne-Marie Le Buhan

Technische Dienst

  • Voor technische vragen en voor spoedgevallen bel 06-30782104

 

Beloningsbeleid: Artikel 4.6 van de Statuten: De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.